Oferta

Biuro Rachunkowe „PROFIT” z siedzibą w Gliwicach świadczy usługi księgowe dla małych, średnich i dużych firm – osób fizycznych oraz prawnych, w tym również fundacji i stowarzyszeń prowadzących działalność statutową, ale też gospodarczą w zakresie ewidencji księgowych oraz rozliczeń z Urzędami Skarbowymi, ZUS oraz płac

Aby zapewnić swoim Klientom wysoką jakość świadczonych przez nas usług nieustannie czuwamy nad bieżącą sytuacją podatkową jednostki poprzez:

 • usprawnianie zasad obiegu dokumentów w firmie
 • doradztwo zakresie rozwiązań optymalizujących wysokość należności podatkowych
 • dbałość o bezpieczeństwo podatkowe zawieranych transakcji
 • uzgadnianie wyglądu formalnego i rachunkowego każdego pierwszego dowodu księgowego danego rodzaju (pierwszej faktury sprzedaży, wezwania do zapłaty , OT itp.)
 • sprawdzanie poprawności wszystkich dokumentów
 • informowanie o mających wejść w życie zmianach przepisów mogących mieć znaczenie dla prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej
 • Biuro Rachunkowe zapewnia odbiór dokumentów na terenie Gliwic, Zabrza, Bytomia i okolic po wcześniejszym uzgodnieniu. Na terenie Śląska jest możliwy również dojazd do Klientów

Prowadzenie Ewidencji Ryczałtowych

 • ewidencje podatku od towarów i usług
 • obsługa pracowników
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Prowadzenie Książki Przychodów I Rozchodów

 • ewidencja kosztów i przychodów
 • ewidencja środków trwałych
 • ewidencja wyposażenia, ewidencje podatku od towarów i usług
 • obsługa pracowników, rozliczenia właścicieli
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Prowadzenie Ksiąg Handlowych

 • wszystkie wymagane przepisami ewidencje księgowe (księgi główne, pomocnicze, ewidencja środków)
 • trwałych, ewidencja wyposażenia, ewidencje podatku od towarów i usług
 • rozliczenie właścicieli
 • sporządzenie raportów (rocznych i miesięcznych)
 • obsługa pracowników
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Obsługa Kadrowo Płacowa – Sporządzanie

 • list płac
 • imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA)
 • deklaracji ZUS
 • deklaracji podatku od osób fizycznych (PIT 4)
 • przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS
 • przygotowywanie dla Zarządu (właścicieli) wszelkiego rodzaju sprawozdań dotyczących zatrudnienia
 • pomoc w organizacji szkoleń BHP

Obsługa Indywidualna Klienta

 • sporządzanie sprawozdań GUS
 • sporządzanie deklaracji INTRASTAT
 • wypełnianie wniosków kredytowych
 • raportowanie wg indywidualnych potrzeb klienta
 • reprezentowanie przed urzędami państwowymi (Urząd Skarbowy, ZUS)
 • pomoc w rejestracji działalności gospodarczej