Strona główna » Współpraca

Współpraca

Współpraca z naszym biurem rachunkowym

Zapewniamy wysoką jakość oraz wygodę współpracy

Pełna obsługa finansowo-księgowo prowadzona przez nasze biuro rachunkowe to coś więcej niż tylko zapisanie odpowiednich dokumentów na konta księgowe lub do rubryk księgi przychodów i rozchodów. Te, jakby mogło się wydawać, nie tak bardzo skomplikowane czynności, to tylko niewielka część czynności jakie należy wykonać, aby efektem ich było sporządzenie prawidłowych deklaracji. Co zatem składa się na pełną obsługę?

Aby prawidłowo zaksięgować dokumenty obrazujące operacje gospodarcze Państwa firmy, pracownik biura rachunkowego musi podjąć szereg często trudnych decyzji. Niejednokrotnie decyzje te podejmowane są kolektywnie lub po zasięgnięciu opinii biegłego rewidenta lub prawnika.

Biuro Rachunkowe w Gliwicach poprzez swoich pracowników prowadzi Państwu wszystkie inne niezbędne ewidencje jak: rejestry sprzedaży i zakupu do potrzeb podatku VAT, ewidencję i wykaz środków trwałych, ewidencję wyposażenia, karty wynagrodzeń pracowników. Nasze biuro rachunkowe prowadzi pełną obsługę kadrowo płacową. Sporządza plany kont, wszystkie wymagane prawem deklaracje i sprawozdania, które na czas dostarcza do odpowiednich urzędów. Przygotowuje dla Klientów różnorodne (w zależności od potrzeb) sprawozdania finansowe. W pełni obsługuje ewentualne kontrole Państwa firmy, a jeśli trzeba to reprezentuje w postępowaniu podatkowym. Zapewnia badanie sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów i aktywnie w takim badaniu uczestniczy. Udziela wreszcie Państwu wszelkich niezbędnych porad i wyjaśnień oraz zapewnia pełną dyskrecję.

.

Czynności wykonywane przez nasze Biuro Rachunkowe „Profit” czyli to czym Państwo już nie muszą się zajmować, m.in: 

 • sporządzenie comiesięcznych deklaracji ZUS i przesłanie ich drogą elektroniczną do ZUS
 • sporządzenie odpowiednich rejestrów podatkowych (Księgi Handlowe, Księga Przychodów i Rozchodów, rejestr sprzedaży VAT, rejestr zakupów VAT, ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia itp.)
 • sporządzenie i dostarczenie właściwych deklaracji do urzędów skarbowych
 • prowadzenie niezbędnych dokumentów pracowniczych
 • bieżące informowanie klienta o wysokości składek ZUS i zaliczek na podatki jakie należy zapłacić za dany miesiąc
 • sporządzanie rocznych deklaracji skarbowych
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • w przypadku potrzeby jakichkolwiek wyjaśnień reprezentujemy naszych klientów w odpowiednich urzędach
 • inne czynności w zależności od potrzeb.

Czynności Naszych Klientów, Którzy Podpisali Umowę Z Naszym Biurem Ograniczają Się Jedynie Do:

 • wystawianie dokumentów sprzedaży (faktury, rachunki, wydruki z kasy fiskalnej, ewidencje sprzedaży)
 • przyjmowanie dokumentów zakupu
 • dostarczenie dokumentów w wyznaczonym przedziale czasowym do naszego biura (osobiście lub przez naszego kuriera)
 • kontakt telefoniczny lub osobisty w celu uzgodnień ewentualnych niejasności